Stukton Rail features The Train Brain in their publication Spåradiskt

TEXT  KATARINA BRANDT  FOTO  MATTON

TEXT KATARINA BRANDT FOTO MATTON

Som pendlare vill man komma fram i tid, men nästa lika viktig är pålitlig information om förseningar.  Med hjälp av Big Data och Artificiell Intelligens bidrar tjänsten The Train Brain till att öka kundnöjdheten genom att förutse förseningar i trafiksystemet.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Under 2015 var 33 procent av alla persontåg i Sverige försenade eller inställda. Eftersom de flesta järnvägsnät körs nästintill på maxkapacitet, är en av de vanligaste orsakerna till tågförseningar en dominoeffekt av andra förseningar. Det innebär att man i varje järnvägsnät kan se ett mönster för hur förseningar sprider sig vidare, ett mönster som är specifikt för just det nätverket.

Genom att analysera mönster i tågförseningar i Stockholms pendeltågsnät, har den svenska matematikern Wilhelm Landerholm skapat en algoritm som resulterat i världens första helautomatiska prognostjänst – The Train Brain.

The Train Brain Fungerar som en hjärna, berättar Jonas Järnfeldt, vd och en av grundarna till Commuter Computer som säljer tjänsten. Den minns vad som hänt ii trafiken tidigare och kan utifrån den informationen göra träffsäkra prognoser på hur trafiken kommer att se ut framåt.

En möjlighet att snabbt agera på troliga händelser

The Train Brain ger helt nya möjligheter till både trafikplanering och trafikinformation. Tjänsten kan hjälpa trafikledare med varningar så att de snabbt får möjlighet att agera på troliga händelser. Dyker det upp en varning om en trolig försening kan de undvika eller minska effekterna genom att till exempel sätta in ett nytt tåg eller sakta in farten lite grann. Tjänsten kan även hjälpa resenärer genom exempelvis en app.

Som jobbpendlare vill jag få en varning om eventuella förseningar i god tid, inte när jag redan är på väg. Får jag en varning när jag står hemma och borstar tänderna kan jag välja att ta bussen, cykeln eller kanske åka med grannen. Det ger mig mer kontroll över situationen, menar Jonas Järnfeldt.

Just nu används The Train Brain hos Öresundstågen i södra Sverige. Genom mobilappen ”Res med Pia” har realtidsinformationen för tåg ersatts med prognoser från The Train Brain.

 I Sverige har The Train Brain redan avtal och långt gånga samarbetsplaner med flera operatörer. Intresset är även stort från resten av världen och man tog nyligen emot en delegation från Singapore som var nyfiken på tjänsten.

I vårt fall är det inte Big Data som utgör den största utmaningen. Snarare att kunna väga olika mönster mot varandra och beräkna olika scenarier tillräckligt snabbt, avslutar Jonas Järnfeldt.